ที่ กท./eb.16/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)