ที่ กท./eb.2/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางเข้า-ออก บริเวณถนนเชื่อมต่อช่วงห้วยใหญ่-บ้านอำเภอ ส่วนต่อเนื่องด่านเก็บเงินห้วยใหญ่ ช่วง กม.5+975 ถึง กม.6+600 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)