ที่ กท./eb.3/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดบรรจบทางแยกต่างระดับพระยาสุเรนท์ (จตุโชติ) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)