ที่ กท./eb.20/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนทางแยกเข้าสถานีขนส่งสินค้า กม.12+900.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)