ที่ กท./eb.20/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบริเวณ กม.93 บนทางหลวงพิเศษหมาายเลข 7 (ศรีราชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)