ที่ กท./eb.21/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจจับรถผ่านด่านค่าธรรมเนียม เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบประมวลผลจราจร (Traffic Data Analytics) ที่ด่านฯ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตอน กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)