ที่ กท./eb.22/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด