ที่ กท./eb.22/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับเสรีไทย ถึงทางแยกต่างระดับรามอินทรา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ฝั่งมุ่งหน้าบางปะอิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)