ที่ กท./eb.22/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจรทางแยกต่างระดับทับช้าง-อ่อนนุช บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)