ที่ กท./eb.23/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบริเวณ กม.93 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ศรีราชา)