ที่ กท./eb.23/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ทับช้าง (Ramp 0605) และบางวัว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)