ที่ กท./eb.23/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี กม.0+400 ถึง กม.96+410 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)