ที่ กท./eb.24/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาให้บริการผู้ใช้ทางด่านฯ ด้านขาเข้าระบบ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด