ที่ กท./eb.24/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)