ที่ กท./eb.26/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถตู้เพื่อรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักไปปฏิบัติงานตามด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)