ที่ กท./eb.25/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมทางเข้า-ออก บริเวณถนนเชื่อมต่อช่วงห้วยใหญ่-บ้านอำเภอ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)