ที่ กท./eb.25/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจัดเก็บค่าธรรมเนียม่านทางทดแทนการจ่ายบัตร Transit Card บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กท-eb25-2567

download