ที่ กท./eb.26/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กท-eb26-2567

download