ที่ กท./eb.27/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพลาดคันทาง บริเวณ กม.118 ด้านซ้ายทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)