ที่ กท./eb.27/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา กม.119+000 ถึง กม.175+100 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)