ที่ กท./eb.28/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตอนแขวงรามอินทรา-บางพลี ที่ กม.47+200 – 46+900 ทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล 2-3 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)