ที่ กท./eb.30/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบควบคุมการอำนวยการจราจร ด้านความปลอดภัยศูนย์บริหารจัดการจราจรกลางมอเตอร์เวย์ (Traffic Management Center) ลาดกระบังและพัทยาพร้อม ปรับปรุงโปรแกรมระบบ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)