ที่ กท./eb.32/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาวงจรเช่าสำหรับสื่อสารข้อมูลพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ และบริหารจัดการการใช้ (Service) ตามความต้องการของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)