ที่ กท./eb.4/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายบุคลากรเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)