ที่ กท./eb.41/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเช่าเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)