ที่ กท./eb.46/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ กม.5+525(ด้านขวาทาง), กม.6+225 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.11+061(ด้านขวาทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)