ที่ กท./eb.47/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเพื่อยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง กม.5+700 ถึง 8+100 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)