ที่ กท./eb.48/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเส้นจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กม.119+000 ถึง กม.195+943 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)