ที่ กท./eb.53/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพลาดคันทาง บริเวณ กม.119 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)