ที่ กท./eb.56/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบควบคุมคานกั้น ระบบแยกประเภทรถยนต์ และเปลี่ยนอุปกรณ์คานกั้นความเร็วสูงที่ช่องทางเก็บเงินอัตโนมัติ (ETC) ที่ด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)