ที่ กท./eb.56/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดบรรจบทางแยกต่างระดับพระยาสุเรนทร์ (จตุโชติ) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)