ที่ กท./eb.56/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบริเวณ กม.93 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ศรีราชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)