ที่ กท./eb.8/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กม.110+900 ถึง กม.119+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)