ที่ กท./eb.9/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)