นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น “M-Flow” บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และนายตะวัน ศรีดามา รองผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและตำรวจทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น “M-Flow” บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ซึ่งเริ่มเปิดบริการให้ใช้งานจริงเต็มรูปแบบ เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา