นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบการทำงานและลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น “M-Flow”

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง นายกาญผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และนายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการทำงานและลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น “M-Flow” ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันนี้ เป็นต้นไป ใน 4 ด่านนำร่อง ได้แก่ ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2

🚙🚙 M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M-Flow 🚗🚗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ 1586 กด 1
www.mflowthai.com