นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมสนทนาสดผ่านทางโทรศัพท์ (โฟนอิน) ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในประเด็น “ระบบจัดการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)”

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2565) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมสนทนาสดผ่านทางโทรศัพท์ (โฟนอิน) ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในประเด็น “ระบบจัดการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)”