นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง และนายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ และตำรวจทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการจราจร และประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการระบบ M-Flow เต็มรูปแบบ

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ และตำรวจทางหลวง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการระบบ M-Flow เต็มรูปแบบ และลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการจราจร อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พร้อมนี้ได้เตรียมจุดบริการสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้ระบบ M-Flow อีกด้วย