ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

1_ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานเงินทุนฯตำแหน่งนักจัดฯบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลด