ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้จัดการด่าน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมระบบฯ วิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานบริการ

2_ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานเงิทุนฯ5ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด