ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเจตนารมย์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัล ปี66

download