ประกาศกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานบริการ

5. ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบใหม่

ดาวน์โหลด