ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ยกเว้นการบังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาที่ 1 ของตัวรถกึ่งพ่วงภายในระยะเวลาที่กำหนด

6 2549 ประกาศผอ. ยกเว้นการบังคับใช้ข้อกำหนด

ดาวน์โหลด