ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งวิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และนักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคร

Download