มอเตอร์เวย์ ช่วง ชลบุรี – พัทยา ส่งเสริมเศรษฐกิจฯ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี – พัทยา  ส่งเสริมเศรษฐกิจฯ