มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและจุดบริการในความรับผิดชอบกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564