📣 มอเตอร์เวย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 📣

📣 มอเตอร์เวย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 📣
สงกรานต์นี้ มอเตอร์เวย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2566 (ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2566)
โดยมีสายทางที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ดังนี้
💁🏻‍♀️ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพ – บ้านฉาง)
💁🏻‍♀️ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ตอนบางปะอิน – บางพลี ด้านตะวันออก และตอนพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ด้านใต้)
ผู้ใช้ทางสามารถผ่านทุกช่องทางได้ฟรี ทั้งการชำระค่าธรรมเนียมฯ แบบเงินสด, M-Pass และ M-Flow
#กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
#มอเตอร์เวย์
#motorway
#M7
#M9