สรุปการดำเนินงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2564