สรุปการดำเนินงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง และหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

7