สรุปความก้าวหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563